Gezinshuizen

Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. 

Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder.

Praktisch en herkenbaar

Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis. Sinds 2017 is de versie ISO9001 van 2015 gebruikt.

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken.

Keurmerk voor Gezinshuizen

logo iso9001 GB 16f

De jaren voor live-gang in 2014 is het keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld. Het keurmerk is een initiatief van Alliantie Kind in Gezin en ontwikkeld door de Rudolphstichting, met medewerking van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), ’s Heeren Loo, Gezinshuis.com, Trias Jeugdhulp, Intermetzo (afdeling Joozt), Stichting Persperctief, Van Ham Organisatie & Advies, LRQA en Present24x7, de beroepsvereniging voor gezinshuisouders in Nederland.
 Financiers van de ontwikkeling van het Keurmerk zijn Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Dirk Bos Fonds, Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Boschuysen, keurmerkStichting Kinderpostzegels Nederland en de Rudolphstichting.

Het Keurmerk is live gegaan vanaf 2014. En daarna steeds doorontwikkeld.

Link: Keurmerk Gezinshuizen.