21-01- 2021
De Kantelaar en Corona

Update 21-1: Wat is ons beleid rondom het coronavirus?

In de persconferentie van 20 januari zijn extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gelden tot en met 9 februari en zijn verlengd tot 2 maart 2021. De continuïteit van zorg is, ook de komende weken, zoveel als mogelijk leidend als het gaat om zorg, behandeling, ondersteuning en jeugdhulp. Dat betekent dat de ambulante begeleiding en logeeropvang gewoon doorgaan zoals dat nu ook het geval is. De wijzigingen in het beleid d.d. 20 januari vind je onderstaand in geel gearceerd. Onderstaand geven we de wijzigingen aan ten opzichte van de huidige 
maatregelen binnen Gezinshuis De Kantelaar. In deze update vind je altijd het complete overzicht van de maatregelen en het beleid binnen Gezinshuis De Kantelaar.

De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kaderstellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Avondklok
Het is verboden om tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat te zijn. Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is. De avondklok wordt zaterdag of zondag ingevoerd.

Hoe gaan we als Gezinshuis De Kantelaar om met het naleven van de avondklok door jongeren?
Iedereen houdt zich aan het naleven van de avondklok. Als een jongere tóch naar buiten wil tijdens de avondklok, dan kunnen we het gesprek aangaan hierover en aangeven wat het risico is. Bijvoorbeeld het krijgen van een boete van €95,- die voor eigen rekening is. 

De avondklok betekent ook dat jongeren tijdens de avondklok géén bezoek mogen ontvangen. Bezoek moet daarom zorgen dat ze voor de avondklok weer thuis zijn en mogen dan niet meer 
op de locatie zijn.

Wat betekenen de aangepaste bezoekregels voor jongeren?
Voor jongeren gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen.

Bezoek is welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels. De bezoekregeling is als volgt:
– Bezoekers en jongeren mogen geen coronaklachten hebben.
– Bezoek meldt zich vooraf aan bij de gezinshuisouders.
– Het gezinshuis mag 1 keer per dag bezoek ontvangen. Dit bezoek mag uit maximaal 1 persoon bestaan (exclusief kinderen tot en met 12 jaar). Deze maatregel gaat per direct in. (Wie bezoek wil ontvangen dient dit eerst te overleggen met de gezinshuisouder.
– Jongeren mogen tijdens de avondklok géén bezoek ontvangen. Bezoek moet daarom zorgen dat ze voor de avondklok weer thuis zijn en mogen dan niet meer op de locatie zijn.
– Het is van belang om de afstand van minimaal 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de jongere te waarborgen.
– De hygiëneregels en het beleid voor mondneusmaskers blijven uiteraard gelden.

Als het gaat om bezoeken van jongeren aan familie, benadrukken we dat de jongere dan uiteraard een bezoeker is en niet meetelt als gezinslid.

Beleid mondneusmaskers
Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op als zij zich bewegen door de locatie, het appartement, de kamer tot aan het moment dat zij gaan zitten. Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in de kamer van de jongere. Het mondneusmasker mag weer af na het verlaten van een gebouw.

Ambulante begeleiding

We merken dat medewerkers zelf goed kunnen inschatten of fysiek bezoek mogelijk is. Dit gaat altijd in overleg met de jongere. Als je goed de 1,5 m afstand kunt houden, kan het bezoek gewoon doorgaan. Als je bij de jongere thuis de 1,5 m niet aan kunt houden, dan kan de afspraak ook 
extern plaatsvinden. Als er klachten zijn bij de jongere of bij jezelf, dan verloopt de afspraak via beeldbellen. Zo kunnen we continuïteit van zorg blijven bieden. Denk uiteraard altijd goed aan de 
hygiëneregels. 

Vervoer

Het vervoer voor jongeren blijft zoals dat nu geregeld is.

Bezoek contactberoepen

De Rijksoverheid heeft het bezoek aan niet medische contactberoepen verboden. Bezoek aan kappers, schoonheidsspecialisten etc. is nu niet mogelijk. Dat betekent ook dat deze contactberoepen niet hun behandelingen op de locatie mogen uitvoeren. Afspraken met medische 
contactberoepen, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en tandarts kunnen wel doorgaan. Het dragen van een mondneusmasker is indien mogelijk verplicht door de dienstverlener en de jongere en eventueel de begeleider.

Sporten

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen buiten mag op 1,5 meter afstand met maximaal 2 personen. Kinderen t/m 17 jaar uitgezonderd.

Reizen en vakantie

Vermijd alle niet-noodzakelijke reizen. Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reizen. Reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot en met 31 maart.

Vrijwilligers
Daar waar mogelijk kijken we hoe we met vrijwilligers invulling kunnen geven aan sociale contacten met jongeren die daar behoefte aan hebben. In sommige gevallen zijn vrijwilligers de vaste bezoekers voor jongeren. 

Tot slot
Het blijft van belang dat we alle RIVM-maatregelen goed naleven.
– Vermijd (te) drukke plekken
– Houd minimaal 1,5 meter afstand
– Was handen goed en regelmatig
– Hoest en nies in binnenkant ellenboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
– Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten 
– Draag een mondkapje