24-03- 2022
De Kantelaar en Corona

Hoe gaat Gezinshuis De Kantelaar om met het coronavirus?


Wij volgen de regels van het RIVM.

De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kaderstellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wat betekenen de aangepaste bezoekregels voor jongeren?
Voor jongeren gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen.

Bezoek is welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels. De bezoekregeling is als volgt:
– Bezoekers en jongeren mogen geen coronaklachten hebben.
– Bezoek meldt zich vooraf aan bij de gezinshuisouders.
– Wie bezoek wil ontvangen dient dit eerst te overleggen met de gezinshuisouder.

Tot slot
Het blijft van belang dat we alle RIVM-maatregelen goed naleven.
– Was handen goed en regelmatig
– Hoest en nies in binnenkant ellenboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
РBlijf thuis bij corona gerelateerde klachten