02-05- 2021
De Kantelaar en Corona

Wij volgen de regels van het RIVM.

De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kaderstellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wat betekenen de aangepaste bezoekregels voor jongeren?
Voor jongeren gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen.

Bezoek is welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels. De bezoekregeling is als volgt:
– Bezoekers en jongeren mogen geen coronaklachten hebben.
– Bezoek meldt zich vooraf aan bij de gezinshuisouders.
– Het gezinshuis mag 1 keer per dag bezoek ontvangen. Dit bezoek mag uit maximaal 2 persoon bestaan (exclusief kinderen tot en met 12 jaar). Wie bezoek wil ontvangen dient dit eerst te overleggen met de gezinshuisouder.
– Het is van belang om de afstand van minimaal 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de jongere te waarborgen.
– De hygiëneregels en het beleid voor mondneusmaskers blijven uiteraard gelden.

Als het gaat om bezoeken van jongeren aan familie, benadrukken we dat de jongere dan uiteraard een bezoeker is en niet meetelt als gezinslid.

Beleid mondneusmaskers
Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op als zij zich bewegen door de locatie, het appartement, de kamer tot aan het moment dat zij gaan zitten. Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in de kamer van de jongere. Het mondneusmasker mag weer af na het verlaten van een gebouw.

Ambulante begeleiding
We merken dat medewerkers zelf goed kunnen inschatten of fysiek bezoek mogelijk is. Dit gaat altijd in overleg met de jongere. Als je goed de 1,5 m afstand kunt houden, kan het bezoek gewoon doorgaan. Als je bij de jongere thuis de 1,5 m niet aan kunt houden, dan kan de afspraak ook extern plaatsvinden.
Als er klachten zijn bij de jongere of bij jezelf, dan verloopt de afspraak via beeldbellen. Zo kunnen we continuïteit van zorg blijven bieden. Denk uiteraard altijd goed aan de hygiëneregels. 

Tot slot
Het blijft van belang dat we alle RIVM-maatregelen goed naleven.
– Vermijd (te) drukke plekken
– Houd minimaal 1,5 meter afstand
– Was handen goed en regelmatig
– Hoest en nies in binnenkant ellenboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
– Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten 
– Draag een mondkapje