25-06- 2020
De Kantelaar en Corona

vanaf 24-06-2020:

Hoe gaat Gezinshuis De Kantelaar om met het coronavirus?


Wat betekent het voor het verblijf, de begeleiding en de behandeling van de jongeren bij Gezinshuis De Kantelaar? 

We hebben het voor jullie op een rijtje gezet.


– We willen beide locaties van Gezinshuis De Kantelaar virusvrij houden in het belang van de jongeren en hun verwanten. Maar ook voor onze medewerkers. Zonder hen kan het werk niet doorgaan. Daarom beperken we het persoonlijk contact tussen mensen op de locaties. 

Wat is de kern van ons beleid?
Om te beginnen is de kern van ons beleid nog steeds: 

  • Volgen van de richtlijnen van het kabinet en RIVM
  • Voorkomen van besmetting
  • Maatwerk per locatieJongeren met een betaalde baan

– Een jongere die bij Gezinshuis De Kantelaar woont en die een bijbaan heeft? Dan neemt de persoonlijk begeleider contact op met de werkgever om te overleggen hoe e.e.a. veilig te begeleiden met aandacht voor de andere jongeren in het gezinshuis. 

Contacten minimaliseren

Om het coronavirus niet verder te verspreiden, is het erg belangrijk om persoonlijk contact tussen mensen te beperken. We snappen dat het heel vervelend is, maar we staan daarom alleen bezoek van verwanten toe. Verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld kunnen beperkt doorgaan. 

De verwante die komt moet natuurlijk klachtenvrij zijn. Hij/zij mag dus geen neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben. En iedereen die binnenkomt begint met handenwassen. De bezoeker houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand tot alle jongeren en medewerkers.

Jongeren mogen weer op visite en logeren bij familie. Hierbij stellen we wel dat er vooraf besproken wordt hoe dat plaats kan vinden en checken we de situatie waarin de jongere komt op veiligheid.

Visite in het gezinshuis is weer toegestaan met inachtneming van de RIVM/overheidsregels. Maar we willen niet teveel bezoek tegelijkertijd en vragen daarom om aanmelding vooraf.Voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Neem daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:

– Was je handen regelmatig. Goed wassen met gewoon water en zeep is voldoende. 
– Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Schud geen handen.
– Bewaar voldoende afstand (richtlijn is 1,5 meter).
– Wees voorzichtig met sociale contacten.
– Het vermijden van contact van de handen met mond, neus en ogen.

Heb je klachten?

We hebben het criterium om thuis te blijven gelijkgetrokken met die van het RIVM. Dus blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn). IN COMBINATIE MET KOORTS BLIJFT IEDERE INWONER VAN EEN LOCATIE THUIS. Thuisblijven geldt uiteraard ook als je contact hebt gehad met een patiënt die besmet is met het coronavirus. 

In deze gevallen vragen we medewerkers om thuis te blijven en dit direct door te geven aan hun leidinggevende. Je moet dan wel bereikbaar zijn en blijven. Als je 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer aan het werk.

Heeft een jongere klachten in combinatie met koorts? Dan neemt de gezinshuisouder contact op met de huisarts of vraagt een test aan bij de daarvoor bedoelde instantie.

Bewustzijn ook in privésfeer 
We vragen onze medewerkers, vrijwilligers, jongeren en verwanten/vertegenwoordigers zich ook in de privésfeer bewust zijn van de activiteiten die ze ondernemen.

Wij zullen je via onze webpagina op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn die voor jou als medewerker, vrijwilliger, jongere of verwant/vertegenwoordiger van belang is.

Begrip voor situatie

We rekenen op jullie begrip en bedanken jullie voor je inzet in deze situatie.