12-10- 2020
Update: De Kantelaar en Corona.

Hoe gaat Gezinshuis De Kantelaar om met het coronavirus?


Wat betekent het voor het verblijf, de begeleiding en de behandeling van de jongeren bij Gezinshuis De Kantelaar? 

We hebben het voor jullie op een rijtje gezet.

(lees ook aanvullingen 29-9 en 9-10)


We willen beide locaties van Gezinshuis De Kantelaar virusvrij houden in het belang van de jongeren en hun verwanten. Maar ook voor onze medewerkers. Zonder hen kan het werk niet doorgaan. Daarom beperken we het persoonlijk contact tussen mensen op de locaties. 

Wat is de kern van ons beleid?
Om te beginnen is de kern van ons beleid nog steeds: 

 • Volgen van de richtlijnen van het kabinet en RIVM
 • Voorkomen van besmetting
 • Maatwerk per locatieJongeren met een betaalde baan

Een jongere die bij Gezinshuis De Kantelaar woont en die een bijbaan heeft? Dan neemt de persoonlijk begeleider contact op met de werkgever om te overleggen hoe e.e.a. veilig te begeleiden met aandacht voor de andere jongeren in het gezinshuis. 

Contacten minimaliseren

Om het coronavirus niet verder te verspreiden, is het erg belangrijk om persoonlijk contact tussen mensen te beperken. We snappen dat het heel vervelend is, maar we staan daarom alleen bezoek van verwanten toe. Verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld kunnen beperkt doorgaan. 

De verwante die komt moet natuurlijk klachtenvrij zijn. Hij/zij mag dus geen neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben. En iedereen die binnenkomt begint met handenwassen. De bezoeker houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand tot alle jongeren en medewerkers.

Jongeren mogen weer op visite en logeren bij familie. Hierbij stellen we wel dat er vooraf besproken wordt hoe dat plaats kan vinden en checken we de situatie waarin de jongere komt op veiligheid.

Visite in het gezinshuis is weer toegestaan met inachtneming van de RIVM/overheidsregels. Maar we willen niet teveel bezoek tegelijkertijd en vragen daarom om aanmelding vooraf.Voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Neem daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:

– Was je handen regelmatig. Goed wassen met gewoon water en zeep is voldoende. 
– Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Schud geen handen.
– Bewaar voldoende afstand (richtlijn is 1,5 meter).
– Wees voorzichtig met sociale contacten.
– Het vermijden van contact van de handen met mond, neus en ogen.

Heb je klachten?

We hebben het criterium om thuis te blijven gelijkgetrokken met die van het RIVM. Dus blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn). IN COMBINATIE MET KOORTS BLIJFT IEDERE INWONER VAN EEN LOCATIE THUIS. Thuisblijven geldt uiteraard ook als je contact hebt gehad met een patiënt die besmet is met het coronavirus. 

In deze gevallen vragen we medewerkers om thuis te blijven en dit direct door te geven aan hun leidinggevende. Je moet dan wel bereikbaar zijn en blijven. Als je 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer aan het werk.

Heeft een jongere klachten in combinatie met koorts? Dan neemt de gezinshuisouder contact op met de huisarts of vraagt een test aan bij de daarvoor bedoelde instantie.

Bewustzijn ook in privésfeer 
We vragen onze medewerkers, vrijwilligers, jongeren en verwanten/vertegenwoordigers zich ook in de privésfeer bewust te zijn van de activiteiten die ze ondernemen.

Wij zullen je via onze webpagina op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn die voor jou als medewerker, vrijwilliger, jongere of verwant/vertegenwoordiger van belang is.

Begrip voor situatie

We rekenen op jullie begrip en bedanken jullie voor je inzet in deze situatie.

Update 29-9: wat is ons beleid rondom het coronavirus?

In de persconferentie van 28 september is een aanscherping van maatregelen aangekondigd. Deze aanscherping hebben we doorvertaald naar Gezinshuis De Kantelaar. Deze aanpassingen vragen om een goede en zorgvuldige afweging vanuit verschillende perspectieven. In dit bericht geven we een update. Als er wijzigingen zijn in het beleid, wordt het op deze webpagina geplaatst.


Met ingang van 29 september 18.00 uur is het beleid van Gezinshuis De Kantelaar rondom het coronavirus als onderstaand. Dit beleid geldt voor de hele maand oktober. De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kader stellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Wat betekent het voor jongeren?

Voor jongeren gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen.

Bezoek op locatie:
Bezoek is welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels:

 • Bezoekers hebben geen coronaklachten.
 • Bezoek mag niet ontvangen worden in de centrale ruimte/huiskamer. Dit mag alleen op de kamer/appartement van de cliënt. Hier geldt een maximum van 3 bezoekers (exclusief kinderen t/m 12 jaar).
 • Het is uiteraard van belang om de 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de cliënt te waarborgen. Uiteraard mag de cliënt ook een wandeling maken of ergens naar toe gaan.
 • De hygiëneregels blijven gelden. 

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal staat een omschrijving van alle maatregelen in eenvoudige taal. 


Hoe gaan we om met bijeenkomsten en overleggen?

De maatregelen vanuit het kabinet zijn duidelijk. Wij volgen deze richtlijnen. Dit betekent concreet:

Zorginhoudelijke overleggen:

 • Alle overleggen gaan door op Microsoft Teams.

Mondkapjesplicht
Op dit moment is het een advies. Ook kunnen bezoekers een mondmasker dragen als ze dit willen. In de komende dagen bepalen we de officiële kaders voor hoe we hier binnen Gezinshuis De Kantelaar mee omgaan. Tot slot

Het blijft van belang dat we met z’n allen de RIVM-maatregelen goed naleven.

 • Vermijd (te) drukke plekken
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Was handen goed en regelmatig
 • Hoest en nies in binnenkant ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
 • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten

Berichtgeving rondom coronavirus

Beleid gebruik mondneusmaskers bij Gezinshuis De Kantelaar

(9 oktober 2020)

Het aantal besmettingen in Nederland en de Achterhoek neemt hand over hand toe. Dat baart ons grote zorgen voor de gezondheid van jongeren én medewerkers. En als medewerkers in quarantaine of isolatie moeten, dan komt de continuïteit van de dienstverlening ook in het gedrang. Daarom moeten we alles op alles zetten om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Aanvullende beschermingsmaatregel

Het virus wordt overgebracht van mens op mens, doordat mensen onderling onvoldoende afstand van elkaar houden. We willen echter niet nogmaals een bezoek- en contactverbod, maar ook geen nieuwe besmettingen. Daarom zijn aanvullende beschermingsmaatregelen nodig. En we weten inmiddels dat mensen ook zonder noemenswaardige klachten besmet kunnen zijn en dus anderen kunnen besmetten. En dat mensen die besmet zijn al twee dagen voor ze klachten krijgen het virus aan iemand anders kunnen overdragen. Dus ook al heb je geen klachten, dan nog kun je al besmet en besmettelijk zijn. 

Er zijn in Nederland eindeloze discussies gevoerd over het wel of niet dragen van een mondneusmasker. De algemene teneur is dat iedereen duidelijkheid wil en eenvoudige regels, en dat een mondneusmasker zeker helpt. Het is een belangrijke aanvullende bescherming. 

Bij deze aanvullende maatregelen zijn we uitgegaan van drie waarden: veiligheid, leefbaarheid en continuïteit.

Minimaal 1,5 meter afstand
De belangrijkste regel is en blijft: houdt afstand! Minimaal 1,5 meter, altijd en overal. En was je handen regelmatig. En uiteraard begrijpen we dat de ruimtes soms (te) klein zijn en dat zorg soms moet worden verleend binnen de 1,5 meter. Dan kán het écht niet anders, maar dan is ook aanvullende bescherming nodig. Maar het uitgangspunt is en blijft: altijd onderling afstand houden, hoe onnatuurlijk dat ook is en voelt, en hoe moeilijk dat ook is. 

Bezoek/vrijwilligers

Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op, gedurende de gehele tijd dat de bezoeker/vrijwilliger in een gebouw/kamer/appartement etc. is van Gezinshuis De Kantelaar. Ook is er zeep aanwezig, zodat iedereen bij binnenkomst de handen kan wassen en met papier drogen. Ook dat blijft nodig. 

Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in het appartement/kamer van de cliënt. Het mondneusmasker gaat pas weer af bij het verlaten van een gebouw.

Jongeren 

Jongeren hoeven geen mondneusmasker te dragen binnen de locatie. Jongeren van 13 jaar en ouder houden ook minimaal 1,5 meter afstand tot anderen die niet in hetzelfde huis wonen. 

Maar soms zijn zij niet in staat onderling altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Denk bijvoorbeeld aan samen eten. Als afstand houden niet lukt, dan gaan medewerkers en jongeren van de locatie met elkaar in gesprek. Zij maken dan passende afspraken. Er moet uiteraard ook aandacht voor hygiëne blijven.

Medewerkers

Medewerkers bewaren onderling en naar jongeren minimaal 1,5 m afstand. Daarnaast het dringende advies gedurende de dienst gezichtsbescherming te gebruiken. Lukt afstand houden niet, dan moet een medewerker bescherming dragen: een mondneusmasker of face-shield (doorzichtig gezichtsmasker). De medewerker kan zelf kiezen wat hij/zij wil dragen. 

Vervoer

Binnen het vervoer wordt, als niet allen in de auto in hetzelfde huis wonen, een mondneusmasker gedragen, door alle jongeren én door de chauffeur. 

Ingangsdatum

De extra bescherming gaat per vandaag (vrijdag 9 oktober) in, omdat de besmettingen blijven toenemen.