15-05- 2017
Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen

Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart.

De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien. Door te werken aan een sterke sociale infrastructuur kan informeel en formeel georganiseerde sociale steun ervoor zorgen dat het potentieel van de lokale en regionale gemeenschap ontsloten wordt en gezinnen elkaars hulpbron zijn.

Een zorgzaam gezin voor elk kind

Meer dan ooit zijn gemeenten de spil om dit gevoel van betrokkenheid bij kinderen binnen de lokale gemeenschap te stimuleren. Werkelijke transformatie van de jeugdhulp – in het belang van deze kinderen – betekent meer gebruikmaken van het potentieel van de lokale gemeenschap en de daarin aanwezige sociale steun. Dat is de kracht van ‘jeugdhulp in gezinsvormen’. Want elk kind verdient een zorgzaam gezin, elk gezin verdient een betrokken dorp, en elk dorp verdient een verantwoordelijke gemeente.

Ontwikkelpunten

Met de handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ reikt de projectgroep vijf ontwikkelpunten aan die voor gemeenten van belang zijn bij beleid rondom jeugdhulp in gezinsvormen. De ontwikkelpunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met gemeenten en een vrijdenkersgroep met belangrijke stakeholders.

  • Ontwikkelpunt 1: Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours.
  • Ontwikkelpunt 2: Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie.
  • Ontwikkelpunt 3: Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen.
  • Ontwikkelpunt 4: Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt.
  • Ontwikkelpunt 5: Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën.

Het bijbehorende denkkader geeft belangrijke achtergrondinformatie over jeugdhulp in gezinsvormen.

Traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’

In het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ werken de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut samen, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor de totstandkoming van de handreiking met denkkader benutten zij de input van een vrijdenkersgroep met belangrijke stakeholders en diverse gemeenten. Momenteel worden de implementatieplannen voor fase twee van het project verder geconcretiseerd. In deze fase staat implementatie en borging van de handreiking centraal: wat hebben gemeenten nodig om de kennis in de handreiking ook echt in hun beleid en praktijk toe te passen?

Bron: Nederlands Jeugdinstituut