Hoe monitoren we de voortgang en de kwaliteit binnen ons gezinshuis?

Sinds augustus 2014 is Gezinshuis De Kantelaar gecertificeerd door het Keurmerk Gezinshuizen op basis van ISO9001/2008 en vanaf augustus 2017 op basis van ISO9001/2015.

Daarnaast wordt dit aangevuld met een kwaliteitssysteem waardoor we altijd werken aan verbeteringen. De vragenlijsten (voor onszelf, onze medewerkers maar ook aan alle andere betrokkenen zoals de ouders en/of voogd, het kind/ de jeugdige zelf en meer) zijn hier ook op ingesteld.

Een kwaliteitskader dat in onze ogen beter aansluit bij onze visie, waarin we werken vanuit de gedachte dat het kind/ de jeugdige centraal staat en alles dat wij doen vanuit die centrale positie van het kind / de jeugdige moet gebeuren. Hierdoor is Gezinshuis De Kantelaar nog transparanter in haar werk.

Daarnaast hebben we onze eigen methoden. Bijv. werkoverleg, hulpverleningsplan besprekingen, teamoverleg, functioneringsgesprekken, jaargesprek met Gezinshuis.com enz.

Het kwaliteitsconcept van Gezinshuis.com dient als stevig fundament om in een proces van continu verbeteren te werken binnen Gezinshuis De Kantelaar. Dit plan zal een dynamisch document zijn dat we steeds blijven wijzigen wanneer daar aanleiding toe is.

Link: Keurmerk Gezinshuizen.