Hoe monitoren we de voortgang en de kwaliteit binnen ons gezinshuis?

Sinds augustus 2014 is Gezinshuis De Kantelaar gecertificeerd door het Keurmerk Gezinshuizen op basis van ISO9001/2008 en vanaf augustus 2017 op basis van ISO9001/2015.

Dit zullen wij minimaal nog handhaven tot augustus 2019.

Sinds juli 2019 zijn we gecertificeerd volgens Improve360.

Het Improvement model is een gecertificeerd cyclisch kwaliteitssysteem waardoor we altijd werken aan verbeteringen. De vragenlijsten (voor onszelf, onze medewerkers maar ook aan alle andere betrokkenen zoals de ouders en/of voogd, het kind/ de jeugdige zelf en meer) zijn hier ook op ingesteld.

Hoe meer je aan verbetering werkt, hoe gedetailleerder het systeem wordt. Je bent nooit klaar, maar altijd aan het verbeteren.

Een kwaliteitskader dat in onze ogen beter aansluit bij onze visie, waarin we werken vanuit de gedachte dat het kind/ de jeugdige centraal staat en alles dat wij doen vanuit die centrale positie van het kind / de jeugdige moet gebeuren. Hierdoor is Gezinshuis De Kantelaar nog transparanter in haar werk.

Daarnaast hebben we onze eigen methoden. Bijv. werkoverleg, hulpverleningsplan besprekingen, teamoverleg, functioneringsgesprekken, jaargesprek met Gezinshuis.com enz.

 


Uitleg Radius: kwaliteitsconcept Gezinshuis.com

 

Het Improvement Model is een stevig fundament onder Radius, het kwaliteitsconcept van Gezinshuis.com. Een methodiek welke ons helpt om consistent, vanuit de kinderen/ jeugdigen, het product op te bouwen en hun vragen voortdurend af te zetten tegen de kaders van ons eigen speelveld.

Onder deze methodiek ligt het Improvement Model, een door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd certificatieschema, welke op feitelijke uitkomsten zichtbaar maakt in hoeverre:
1. We de kinderen/ jeugdigen in hun rol als burger, cliënt centraal stellen en vanuit daar publieke en private geldstromen goed onderscheiden
2. We de bedrijfsmatige basis op orde hebben
3. We kwaliteit en veiligheid bieden en risico’s beheersen
4. We waarde toevoegen voor kinderen/ jeugdigen en maatschappij

Wij vinden het belangrijk inzicht en grip te krijgen op de verbeteringen die nodig zijn en willen deze in een duurzame verbetercyclus plaatsen, zodat we blijvend tastbaar werken aan verbetering.

Het kwaliteitsconcept van Gezinshuis.com dient als stevig fundament om in een proces van continu verbeteren te werken binnen Gezinshuis De Kantelaar. Dit plan zal een dynamisch document zijn dat we steeds blijven wijzigen wanneer daar aanleiding toe is.

Link: Keurmerk Gezinshuizen.