Klachtencommissie.

Gezinshuis De Kantelaar wil optimale kwaliteit van zorg bieden. Toch kan het zijn dat hierover een klacht ontstaat. Hier willen we heel serieus mee omgaan. Daarom hebben we onze eigen klachtenregeling. Deze kan op verzoek aangevraagd worden.

Een klacht kan ingediend worden door een cliënt of door een wettelijke vertegenwoordiger, een gemachtigde, een zaakwaarnemer of nabestaande van een cliënt.

Gezinshuis.com heeft de klachtenregeling opgesteld en faciliteert de klachtenopvangfunctionaris en de klachtencommissie.

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is een laatste stap. We willen altijd eerst proberen of er met de klager tot overeenstemming gekomen kan worden.

Lukt dat niet dan is de klachtenopvangfunctionaris het eerste aanspreekpunt. Hij/zij informeert cliënten, hun vertegenwoordigers, de gezinshuizen, medewerkers van gezinshuizen en derden over de klachtenregeling.

Klachten kunnen zo worden ingediend:


AKJ:

organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van onze vertrouwenspersonen. In onze algemene folder leest u meer over onze diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ook professionals zijn welkom met verzoeken om informatie en advies. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Link: http://www.akj.nl/

Direct een vraag stellen aan het AKJ:   http://www.akj.nl/contact