Betrokken

 • De Jongere / het Kind staat centraal.
 • Onvoorwaardelijke betrokkenheid van de  gezinshuisouders.
 • Inleven, meeleven, samenleven.
 • Het eigen netwerk van het gezinshuis is zeer betrokken.
 • Het netwerk van de jongere / het kind wordt nauw betrokken bij alles.
 • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (-behandeling) inzetbaar voor de netwerken, maar ook voor waar dat nodig is in de buurt/wijk ten behoeve van (pleeg)gezinnen.

Professioneel

 • Professionaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.
 • We hebben een coach voor supervisie/reflectie en nemen deel aan een leergroep met andere gezinshuisouders voor intervisie/reflectie.
 • Wij zijn continue in opleiding.  O.a. in de  academie voor gezinshuisouders van Gezinshuis.com (het GIP=Gezinspiratieplein): Vitaal blijven, stevig in je schoenen staan, zelfkritisch reflecteren, vormgeven aan ondernemerschap en jeugdhulpinhoudelijke onderwerpen zijn een greep uit de thema’s die in deze opleidingen centraal staan.
 • Registraties bij het SKJ en het Registerplein.
 • Mirjam heeft de Post-hbo opleiding IAG succesvol afgesloten en zet deze kennis, gecombineerd met alle praktijkervaring ook in.
 • Mirjam heeft haar diploma LSCI (Life Space Crisis Intervention) in februari 2016 behaald.
 • Milco heeft de opleiding “Systeempedagogisch Begeleider”  in juli 2016 met goed gevolg afgerond.
 • Mirjam heeft de opleiding “Systeempedagogisch Begeleider”  in juni 2020 met goed gevolg afgerond.

Ondernemend

 • Wij werken binnen een franchiseformule. Binnen een duidelijk kwaliteitskader zijn wij zelfstandig ondernemer. De fiscus heeft deze vorm van ondernemerschap erkend.
 • De inhoudelijke kant van de formule richt zich op het vermogen om aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van kinderen. We focussen meer op het gezonde dan op de problemen.
 • De bedrijfsmatige kant van de formule richt zich op zelfregie van gezinshuisouders. Wij vinden het belangrijk dat gezinshuisouders zelfvoorzienend zijn; waar mogelijk zelf de beslissingen nemen en de teugels in handen hebben.
 •  Een succesfactor daarbij is het (zorg)netwerk rondom het gezinshuis; mensen die zich inzetten door er te zijn voor gezinshuiskinderen én ter ondersteuning van gezinshuisouders.
 • Milco is sinds 10 april 2015 en Mirjam sinds 4 december 2015 in het bezit van het certificaat ‘Zorgondernemer’.

Duurzaam

 • Als het niet anders kan en een kind uithuisgeplaatst moet worden, willen wij er staan. Direct. Zonder bureaucratische poespas.
 • Wij geloven namelijk in een zorgzame samenleving die reageert bij concrete en/of acute hulpvragen. Juist waar dit onze (meest!) kwetsbare jeugd betreft; juist waar het gaat om chroniciteit.
 • Daarom zijn we een duurzame gezinsvorm, voor kinderen die niet (meer) kunnen aarden in een pleeggezin, omdat de problematiek te complex is. Zodat ook deze kinderen een thuis op maat hebben. En de mogelijkheid te groeien in onze maatschappij, waaraan zij dan zelfstandig kunnen gaan deelnemen.
 • Duurzaam als in “groen”: Daar zijn we ook mee bezig, bijvoorbeeld met het scheiden van afval en de bewustmaking daarvan bij de jeugdigen. En natuurlijk bewust inkopen van duurzame apparaten enzovoorts.
 • zie ook de MBC (Maatschappelijke Businesscase Gezinshuizen).