23-04- 2019

Gezinshuis De Kantelaar is gecertificeerd voor her Keurmerk Gezinshuizen op basis van het Improvement model. Dit model gaat uit van 360 graden feedback. verder is daar voor Gezinshuizen die aangesloten zijn bij Gezinshuis.com aan toegevoegd: ISO9001-normering, leefklimaatonderzoek (hogeschool Leiden), Inspectie Gezondheidszorg en de kwaliteitseisen van Gezinshuis.com.

Lees meer
02-03- 2019

Lees dit artikel uit NRC.next Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe? Jeugdzorg Vier jaar geleden werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zodat die sneller en accurater hulp zou kunnen bieden. Zo pakte het niet uit. „Niemand handelt in het belang van mijn kinderen.”Tekst Margot Smolenaars en Derk Stokmans Illustraties XF&M Nataly wil niet zien hoe het kistje met het tien […]

Lees meer
14-02- 2019

Klik op de volgende link voor het factsheet gezinshuizen 2018: https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/116-factsheet-gezinshuizen-2018/file

Lees meer
07-02- 2019

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Ook is besloten de compensatieregeling […]

Lees meer
06-12- 2018

Vacature Wij zijn Gezinshuis De Kantelaar. We hebben de overtuiging, dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met […]

Lees meer