06-11- 2020
Inspectie gaat over op meta-toezicht.

10 OKTOBER 2020

Met enige trots melden wij dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (verder IGJ genoemd) per 1 oktober jl. is gestart met Meta-toezicht bij Gezinshuis.com, als eerste in Nederland. Meta-toezicht houdt in dat de IGJ jaarlijks slechts een aantal steekproeven zal uitvoeren bij gezinshuizen, die aangesloten zijn bij Gezinshuis.com. De verdere toetsing gebeurt voornamelijk op ons kwaliteitsconcept. Voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat het voor gezinshuizen minder tijd kost en minder dubbel werk geeft. 

Terugdringen bureaucratie
De eerste aanleiding om Meta-toezicht te onderzoeken kwam voort uit gesprekken die we in 2019 voerden met het Ministerie van VWS (Rita Verdonk) en de IGJ om de bureaucratie voor gezinshuizen terug te dringen. De IGJ heeft vanuit deze overleggen de mogelijkheden onderzocht om minder en eenvoudiger toezicht op gezinshuizen te kunnen houden. Daarbij is ingezet op een splitsing tussen gezinshuizen die goed presteren qua kwaliteitsborging en bijvoorbeeld de “cowboys”. 

Proces invoering
Samen met Gezinshuis.com en zorgaanbieders gaat de IGJ de komende 2 jaar bekijken welke kwaliteitskenmerken relevant zijn voor gezinshuizen, hoe Gezinshuis.com en zorgaanbieders deze kwaliteit realiseren, hoe de controle op de kwaliteit is, wat Gezinshuis/zorgaanbieder doen als het niet op orde is, welke acties dan ondernomen worden, etc. Daarnaast wil de IGJ bekijken of zij dit  terugzien in de praktijk door bijv. een aantal gezamenlijke audits en kleine steekproeven. Uiteraard betrekken wij onze Franchiseraad bij dit traject.

We verwachten dat deze nieuwe werkwijze voor alle betrokken partijen winst oplevert zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van gezinshuizen!