Truus en Milco via WhatsApp:

Milco: “Zou jij voor onze nieuwe website een stukje willen of durven inspreken over je ervaringen met ons?”

Truus: “Ola Milco, ik wil het liever niet. Ik ben jullie natuurlijk wel dankbaar voor alle jaren. Maar hou het liever privé. Sorry.”

Milco: “Prima. En dan vinden we je nog steeds lief! Jij bent daar de baas over. Ben wel trots op je om hoe je dat zegt.”

Truus: “Dank je, heb het van jullie geleerd. Mijn mening duidelijk te verwoorden.”

(Dit mocht wel geplaatst worden met gefingeerde naam).


Ik ben Remon Vossebeld.

En heb in de periode van 2009 tot en met 2013 bij Mirjam en Milco gewoond.

Toen ik naar hun kon zat ik ook nog op Het Schip locatie educatie maar omdat Mirjam door had dat ik daar als kind niet hoorde hebben Mirjam samen met jeugdzorg er voor gezorgd dat ik kon beginnen op het OSG Het Genseler in Hengelo, na een tijdje bleek dat ik te slim was voor een praktijk school en met tegenstemmen van school omdat ik dat niet aan zou kunnen zijn Mirjam en ik samen naar het ROC gegaan om mij zelf aan te melden bij het ROC. Na een test mocht ik beginnen op het ROC niveau 1. Maar Mirjam zag dat het mij nog steeds te makkelijk af ging en ging in gesprek met mijn mentor en mocht toen nog een test doen. Uit die test kwam dat ik niveau 4 aan kon en mocht het volgende schooljaar gelijk beginnen aan niveau 4.

Toen Mirjam en Milco begonnen met het gezinshuis was ik de derde die binnen kwam. Aangezien dat ik de oudste was werd er soort van geoefend met mij om als voorbeeld voor de rest te kunnen zijn. Omdat het niet de bedoeling was dat ik weer thuis zou komen werd ik goed voorbereid op zelfstandigheid.

Toen net de regeling kwam dat je dan al je rijbewijs kon halen met je 16.5 heb ik met veel doorzetten, sparen en werken alles in 1 keer gehaald terwijl een groot deel van mijn familie dacht dat het niet zou lukken, maar Mirjam en Milco geloofden er in en ik ook. Milco had zelfs toen ik nog niet klaar was met het afrijden al een cadeautje gehaald omdat hij wel wist dat ik zou slagen.

Toen er plekken vrij kwamen in het gezinshuis, zouden Mirjam en Milco weer kinderen in huis nemen maar er werd veel met de overgebleven jongeren gepraat over wie er bij kon komen. Ze moesten een goede beslissing maken om de goede sfeer te behouden die er is. Maar het was niet makkelijk omdat niet iedereen er in paste. Toen werd er met mij veel overlegt over mijn broertjes die ook uit huis waren of hun er niet bij konden om de band die jarenlang was verbroken weer één te maken. Na dat jeugdzorg en ik het hadden goed gekeurd mochten hun komen, alleen er was een probleem want er was maar 1 kamer vrij en ik had 2 broertjes. Toen moesten we kijken waar ze heen konden maar Mirjam en Milco hebben voor elkaar gekregen om hun oude kantoor te verplaatsen naar de kast en van het oude kantoor een kamer te maken. Mijn oudste broertje kon in de slaapkamer komen die vrij was en mijn jongste broertje vond het niet erg om beneden te gaan slapen in de speelkamer tot de verbouwing klaar was.

Toen ik 17,5 was moest ik al bijna op mij zelf moest maar omdat het financieel nog een probleem was en omdat ik het gevoel had dat ik weg moest omdat ik 18 zou worden en niet omdat ik zelf wou heeft Mirjam het bij de hooft van jeugdzorg gevraagd om verlening. Uit eindelijk kregen we het voor elkaar om een halfjaar te kunnen verlengen en dat ik dan zelf ook met een fijn gevoel wegga. Maar net voor mijn verjaardag werd het helemaal anders toen mijn vader in één keer met het voorstel kwam om weer thuis te komen. Ik had er al jaren niet meer op gerekend dat ik nog naar huis zou gaan maar heb er voor gekozen om het wel te doen en dan uit mij zelf op zelfstandigheid te gaan met de dingen die ik heb geleerd bij Mirjam en Milco.

Mirjam en Milco kregen het voor elkaar om goede afspraken te maken met mijn vader waardoor mijn broertjes vanaf zomer 2013 ook weer terug naar huis konden.

Ik wil Mirjam en Milco heel er bedanken dat ik een goed voorbeeld mocht zijn voor het gezinshuis en de tijd die ze in mij hebben gestoken in goede- en slechte tijden. Het heeft mij een volwassen jongen gemaakt waar iedereen maar vooral ik trots op kan zijn met de dingen die ik heb kunnen bereiken.

Heel erg bedankt en veel succes met De Kantelaar.

Remon.

(Noot van M&M: Remon heeft op 12-07-2016 zijn diploma Manager Transport en Logistiek  op niveau 4 in ontvangst genomen! Bravo)


zie ook: Reactie