Vertrouwenspersoon

AKJ:

organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van onze vertrouwenspersonen. In onze algemene folder leest u meer over onze diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ook professionals zijn welkom met verzoeken om informatie en advies. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Link: http://www.akj.nl/

Direct een vraag stellen aan het AKJ:   http://www.akj.nl/contact

Zorgbelang Inclusief

(voorheen Zorgbelang Gelderland)

werkt samen met het AKJ.

Link: www.zorgbelanginclusief.nl vertrouwenspersonen-jeugdhulp

direct met een vertrouwenspersoon mailen?  klik dan op deze link: www.zorgbelanginclusief.nl/contact/onafhankelijke-vertrouwenspersonen-jeugdzorg/