07-12- 2021
Manifest Gezinshuizen

Manifest Gezinshuizen

14 september 2021 – Onder leiding van Peer van der Helm (van het lectoraat Hogeschool Leiden) wordt in het recent uitgebrachte manifest aandacht gevraagd voor gezinshuizen, gezinshuisouders en de kinderen die in gezinshuizen wonen.

Gezinshuisouders bieden aan kinderen die echt niet meer thuis kunnen wonen een stabiele plek. Leefklimaat onderzoek laat zien dat kinderen het leefklimaat in gezinshuizen als zeer positief ervaren. Een positief verhaal. Maar er is ook zorg over de positie van gezinshuisouders en de stabiliteit die zij kunnen bieden vanwege de positie die de jeugdbescherming inneemt ten opzichte van gezinshuisouders. Daarover leest u in dit manifest.

Manifest Gezinshuizen 2021