15-05- 2019
Aanpak gezinshuizen centraal in algemeen overleg Tweede Kamer

15 mei 2019

Door langdurige en intensieve inzet van Gezinshuis.com, in samenwerking met partners in de sector, staat de positie van gezinshuizen 16 mei 2019 centraal in het algemeen overleg  van de Tweede Kamer.

Hoofdlijnen in de aanpak die minister Hugo de Jonge van VWS presenteert aan de Tweede Kamer zijn: nieuwe kwaliteitscriteria voor gezinshuizen; betere matching; verruiming van de leeftijdsgrens in gezinshuizen; het versterken van de regionale aanpak en leren en kennis delen. Het is verheugend dat de minister een groot aantal van de aanbevelingen van Gezinshuis.com en samenwerkingspartners als uitgangspunt neemt. De nieuwe kwaliteitscriteria die we vanuit het kernteam hebben opgesteld en onze ingediende moties vormen de blauwdruk voor de aanpak die hij presenteert.

Hierdoor kunnen uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening ‘zo thuis als mogelijk’ opgroeien. De hoop en verwachting is dat het algemeen overleg over pleegzorg en gezinshuizen tot concrete besluiten leidt om de aanbevelingen daadwerkelijk te realiseren.

Met het Platform Gezinshuizen kunnen we sector-overstijgend de schouders zetten onder de plannen die de positie van gezinshuizen versterken. We kijken dan ook uit naar de uitkomsten van het algemeen overleg op 16 mei.

Lees hier de brief van minister de Jonge aan de Voorzitter van de Tweede Kamer ter voorbereiding op het algemeen overleg:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z09381&did=2019D19197