08-12- 2017
BEZUINIGING OP DE JEUGDHULP WAS EEN VERGISSING

Blog door Peer van der Helm

In de nieuwe jeugdwet van 2015 is de uitvoering van de
jeugdhulp, dus ook de gespecialiseerde jeugdzorg naar
de gemeente gegaan, evenwel met een flinke korting op
het totale budget van circa 200 miljoen euro. De
gedachte hierachter was dat gemeenten met hun
wijkteams eerder problemen achter de voordeur
zouden signaleren en met preventief ambulant
optreden uithuisplaatsingen en dus gespecialiseerde
jeugdzorg zouden kunnen voorkomen.
Achter deze gedachte zat echter geen wetenschappelijk
onderzoek maar waarschijnlijk de wens te bezuinigen,
zo betoogden veel experts al in 2013. Andere experts
meenden dat de instellingen inhalig waren en kinderen
te lang in behandeling hielden. Dat was natuurlijk een
boodschap die aansloeg bij voorstanders van
bezuinigingen.
In 2015 nam het aantal uithuisplaatsingen en
plaatsingen iets af maar in 2016 weer fors toe, met 15
procent in instellingen en zelfs 25 procent in
gezinshuizen (bron: CBS). Pleegzorg bleef gelijk,
waarschijnlijk als gevolg van gebrek aan pleegouders.
Lees verder.