22-05- 2020
Nieuw woonplaatsbeginsel opnieuw uitgesteld.

Inmiddels is besloten dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanochtend is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (pag. 43).
Het was een lastig besluit. De partijen die deelnemen aan de projectorganisatie Implementatie Woonplaatsbeginsel kregen veel signalen dat de invoering in deze tijd van corona te krap werd. Daarentegen hebben ook veel organisaties laten weten juist niet te willen vertragen. Het nieuwe woonplaatsbeginsel levert immers na invoering ook veel voordelen.
Om twee redenen wordt de wijziging van het woonplaatsbeginsel toch later ingevoerd:

  • De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel behoeft eenmalig onder andere veel uitzoekwerk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om na te gaan voor welke jeugdigen de financieel verantwoordelijke gemeente wijzigt aan de hand van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De coronacrisis vergt nu echter veel tijd en werk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen. Hierdoor ontstaan risico’s voor een zorgvuldige invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Uitstel naar 1 januari 2022 geeft gemeenten en aanbieders meer tijd.
  • De invoering van de aangepaste objectieve verdeelmodellen in het gemeentefonds is door het ministerie van BZK uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor kan komend jaar het budget voor voogdij en 18+ nog niet objectief worden verdeeld. Wanneer de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 wordt ingevoerd, houden beide wijzigingen gelijke tred.

Om ook volgend jaar een eerlijke verdeling van de voogdijgelden onder gemeenten te waarborgen, wordt de huidige compensatieregeling met een jaar verlengd.

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57979957/groep-woonplaatsbeginsel-jeugdwet/blog/view/57981354/wet-wijziging-woonplaatsbeginsel-wordt-een-jaar-uitgesteld