15-05- 2019
Platform gezinshuizen opgericht!

13 mei 2019:

Verschillende spelers uit de Jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen om het ‘Platform Gezinshuizen’ op te richten. Het Platform Gezinshuizen richt zich op de belangenbehartiging van specifieke thema’s ten aanzien van gezinshuizen. Generieke jeugdzorgthema’s worden reeds verzorgd door de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. Met de oprichting van het Platform Gezinshuizen, naast deze bestaande brancheverenigingen, worden krachtige mogelijkheden voor een goede legitimatie en representatie van het beleidsveld van gezinshuizen gecreëerd.

Sinds de Transitie Jeugdzorg in 2015 is het speelveld van de Jeugdzorg veranderd. Het werkveld van gezinshuizen is belangrijker geworden en fors in omvang gegroeid. Met het Platform Gezinshuizen is een samenwerkingsverband opgericht dat werk gaat maken van het verder verduurzamen van het beleidsveld van gezinshuizen.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24×7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

zie verder: https://www.gezinshuis.com/platform-gezinshuizen-opgericht