24-05- 2018
Privacybeleid Gezinshuis De Kantelaar per 25-05-2018

Privacybeleid

Datum: 24-05-2018

  1. Algemeen

A.1. Doel van dit privacybeleid

Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen “raamwerk” te omschrijven voor hoe Gezinshuis De Kantelaar met persoonsgegevens omgaat. Voor meer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie van Gezinshuis De Kantelaar kunnen specifiekere regelingen (zoals protocollen) gelden.

A.2. “Scope” van dit privacybeleid

De omvang (of “scope”) van dit privacy-beleid strekt zich uit over Gezinshuis De Kantelaar en de persoonsgegevens waarvoor Gezinshuis De Kantelaar is aan te merken als verantwoordelijke.

verder lezen: https://www.gezinshuisdekantelaar.nl/ouders-jeugdigen/privacy/