14-02- 2019

Klik op de volgende link voor het factsheet gezinshuizen 2018: https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/116-factsheet-gezinshuizen-2018/file

Lees meer
07-02- 2019

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Ook is besloten de compensatieregeling […]

Lees meer
06-12- 2018

Vacature Wij zijn Gezinshuis De Kantelaar. We hebben de overtuiging, dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met […]

Lees meer
03-06- 2018

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het […]

Lees meer
24-05- 2018

Privacybeleid Datum: 24-05-2018 Algemeen A.1. Doel van dit privacybeleid Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen “raamwerk” te omschrijven voor hoe Gezinshuis De Kantelaar met persoonsgegevens omgaat. Voor meer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie van Gezinshuis De Kantelaar kunnen specifiekere regelingen (zoals protocollen) gelden. A.2. “Scope” van dit privacybeleid De omvang (of “scope”) […]

Lees meer