03-06- 2018

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het […]

Lees meer
24-05- 2018

Privacybeleid Datum: 24-05-2018 Algemeen A.1. Doel van dit privacybeleid Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen “raamwerk” te omschrijven voor hoe Gezinshuis De Kantelaar met persoonsgegevens omgaat. Voor meer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie van Gezinshuis De Kantelaar kunnen specifiekere regelingen (zoals protocollen) gelden. A.2. “Scope” van dit privacybeleid De omvang (of “scope”) […]

Lees meer
08-12- 2017

Blog door Peer van der Helm In de nieuwe jeugdwet van 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp, dus ook de gespecialiseerde jeugdzorg naar de gemeente gegaan, evenwel met een flinke korting op het totale budget van circa 200 miljoen euro. De gedachte hierachter was dat gemeenten met hun wijkteams eerder problemen achter de voordeur […]

Lees meer
15-05- 2017

Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien. Door te werken aan een sterke […]

Lees meer
06-05- 2017

Brief aan alle gescheiden ouders 6 MEI 2017 Lieve Mama en Papa! Vergeet nooit dat Ik een kind van jullie beiden ben. Dus ontvoer mij niet. Ontouder mij niet. Trek mij niet mee in jullie strijd. Ik vroeg niet om het leven. Jullie hebben mij dat gegeven. Jullie waren gelukkig en ik was een wens. […]

Lees meer