06-12- 2018

Vacature Wij zijn Gezinshuis De Kantelaar. We hebben de overtuiging, dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met […]

Lees meer
03-06- 2018

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het […]

Lees meer
24-05- 2018

Privacybeleid Datum: 24-05-2018 Algemeen A.1. Doel van dit privacybeleid Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen “raamwerk” te omschrijven voor hoe Gezinshuis De Kantelaar met persoonsgegevens omgaat. Voor meer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie van Gezinshuis De Kantelaar kunnen specifiekere regelingen (zoals protocollen) gelden. A.2. “Scope” van dit privacybeleid De omvang (of “scope”) […]

Lees meer
08-12- 2017

Blog door Peer van der Helm In de nieuwe jeugdwet van 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp, dus ook de gespecialiseerde jeugdzorg naar de gemeente gegaan, evenwel met een flinke korting op het totale budget van circa 200 miljoen euro. De gedachte hierachter was dat gemeenten met hun wijkteams eerder problemen achter de voordeur […]

Lees meer
15-05- 2017

Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien. Door te werken aan een sterke […]

Lees meer