08-12- 2017

Blog door Peer van der Helm In de nieuwe jeugdwet van 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp, dus ook de gespecialiseerde jeugdzorg naar de gemeente gegaan, evenwel met een flinke korting op het totale budget van circa 200 miljoen euro. De gedachte hierachter was dat gemeenten met hun wijkteams eerder problemen achter de voordeur […]

Lees meer
13-11- 2017

Op 19-08-2017 is door Gezinshuis De Kantelaar wederom het Keurmerk Gezinshuizen behaald. Nu met de versie 2015 van ISO9001. Hierin is nog meer het kind/de jongere centraal komen te staan.  

Lees meer
17-05- 2017

Gezinshuis.com is er voor de gezinshuisouders, niet andersom – Met deze grondhouding kijken we terug en vooruit naar de komende jaren om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden. Vanzelfsprekend verbinden we hier ook organisatorische conclusies aan waar nodig, om te komen tot duurzame verandering. Zonder hierbij onze oorspronkelijke kernwaarden uit het oog te verliezen: betrokken, ondernemend, […]

Lees meer
15-05- 2017

Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien. Door te werken aan een sterke […]

Lees meer
06-05- 2017

Brief aan alle gescheiden ouders 6 MEI 2017 Lieve Mama en Papa! Vergeet nooit dat Ik een kind van jullie beiden ben. Dus ontvoer mij niet. Ontouder mij niet. Trek mij niet mee in jullie strijd. Ik vroeg niet om het leven. Jullie hebben mij dat gegeven. Jullie waren gelukkig en ik was een wens. […]

Lees meer