Alle berichten van milco

21-01- 2021

Update 21-1: Wat is ons beleid rondom het coronavirus? In de persconferentie van 20 januari zijn extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gelden tot en met 9 februari en zijn verlengd tot 2 maart 2021. De continuïteit van zorg is, ook de komende weken, zoveel als mogelijk leidend als het gaat om zorg, behandeling, ondersteuning en […]

Lees meer
06-11- 2020

10 OKTOBER 2020 Met enige trots melden wij dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (verder IGJ genoemd) per 1 oktober jl. is gestart met Meta-toezicht bij Gezinshuis.com, als eerste in Nederland. Meta-toezicht houdt in dat de IGJ jaarlijks slechts een aantal steekproeven zal uitvoeren bij gezinshuizen, die aangesloten zijn bij Gezinshuis.com. De verdere toetsing gebeurt […]

Lees meer
12-10- 2020

Hoe gaat Gezinshuis De Kantelaar om met het coronavirus? Wat betekent het voor het verblijf, de begeleiding en de behandeling van de jongeren bij Gezinshuis De Kantelaar?  We hebben het voor jullie op een rijtje gezet. (lees ook aanvullingen 29-9 en 9-10) We willen beide locaties van Gezinshuis De Kantelaar virusvrij houden in het belang […]

Lees meer
08-10- 2020

7 oktober 2020 Grote jeugdhulpaanbieders maken gemiddeld minder dan 1,5 procent winst. Volgens de Jeugdautoriteit is dat percentage vereist om te investeren en financiële tegenvallers op te vangen. Kleine aanbieders maken gemiddeld 35 procent winst. Dat blijkt uit een analyse van de financiële verantwoording over 2018 door Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland analyseerde de financiële gegevens […]

Lees meer
25-06- 2020

vanaf 24-06-2020: Hoe gaat Gezinshuis De Kantelaar om met het coronavirus? Wat betekent het voor het verblijf, de begeleiding en de behandeling van de jongeren bij Gezinshuis De Kantelaar?  We hebben het voor jullie op een rijtje gezet. – We willen beide locaties van Gezinshuis De Kantelaar virusvrij houden in het belang van de jongeren […]

Lees meer
22-05- 2020

Inmiddels is besloten dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanochtend is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (pag. 43).Het was een lastig besluit. De partijen die deelnemen aan de projectorganisatie Implementatie Woonplaatsbeginsel kregen veel signalen dat de invoering in deze tijd van corona te krap werd. […]

Lees meer
26-03- 2020

Nieuws uit het jeugdveld ‘Gemeenten, organiseer regionale samenwerking’ 23 maart 2020 Gemeenten moeten een regionaal samenwerkingsverband opzetten waarin ze een gezamenlijke agenda afspreken voor de zorg voor de jeugd. Doen ze dat niet, dan spreken de bewindslieden van VWS hen aan op hun wettelijke verantwoordelijkheden, schrijven ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) […]

Lees meer
04-02- 2020

Bestuurlijke afspraak VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Driestroom en Gezinshuis.com  Gezinshuizen en de overgang naar volwassenheid  Vanaf 1 februari 2020 gaat de bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Driestroom en Gezinshuis.com en het Rijk (VWS) van kracht, die regelt dat jongeren in gezinshuizen voortaan standaard tot 21 jaar in een gezinshuis kunnen verblijven: […]

Lees meer
06-09- 2019

Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen | Samenvatting Wat is het doel van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen? De landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen dienen onder andere als stimulans voor gezinshuisouders en ondersteunende partijen om voortdurend te werken aan kwaliteitswaarborging en –verbetering. Nieuwsgierig naar de andere doelen en de wijze waarop de kwaliteitscriteria tot stand zijn gekomen? U vindt […]

Lees meer
15-05- 2019

15 mei 2019 Door langdurige en intensieve inzet van Gezinshuis.com, in samenwerking met partners in de sector, staat de positie van gezinshuizen 16 mei 2019 centraal in het algemeen overleg  van de Tweede Kamer. Hoofdlijnen in de aanpak die minister Hugo de Jonge van VWS presenteert aan de Tweede Kamer zijn: nieuwe kwaliteitscriteria voor gezinshuizen; […]

Lees meer