All posts by milco

15-05- 2019

13 mei 2019: Verschillende spelers uit de Jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen om het ‘Platform Gezinshuizen’ op te richten. Het Platform Gezinshuizen richt zich op de belangenbehartiging van specifieke thema’s ten aanzien van gezinshuizen. Generieke jeugdzorgthema’s worden reeds verzorgd door de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. Met de oprichting […]

Lees meer
23-04- 2019

Gezinshuis De Kantelaar is gecertificeerd voor het Keurmerk Gezinshuizen op basis van het Improvement model. Dit model gaat uit van 360 graden feedback. verder is daar voor Gezinshuizen die aangesloten zijn bij Gezinshuis.com aan toegevoegd: ISO9001-normering, leefklimaatonderzoek (hogeschool Leiden), Inspectie Gezondheidszorg en de kwaliteitseisen van Gezinshuis.com.

Lees meer
02-03- 2019

Lees dit artikel uit NRC.next Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe? Jeugdzorg Vier jaar geleden werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zodat die sneller en accurater hulp zou kunnen bieden. Zo pakte het niet uit. „Niemand handelt in het belang van mijn kinderen.”Tekst Margot Smolenaars en Derk Stokmans Illustraties XF&M Nataly wil niet zien hoe het kistje met het tien […]

Lees meer
14-02- 2019

Klik op de volgende link voor het factsheet gezinshuizen 2018: https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/116-factsheet-gezinshuizen-2018/file

Lees meer
07-02- 2019

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Ook is besloten de compensatieregeling […]

Lees meer
06-12- 2018

Vacature Wij zijn Gezinshuis De Kantelaar. We hebben de overtuiging, dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met […]

Lees meer
03-06- 2018

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het […]

Lees meer
24-05- 2018

Privacybeleid Datum: 24-05-2018 Algemeen A.1. Doel van dit privacybeleid Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen “raamwerk” te omschrijven voor hoe Gezinshuis De Kantelaar met persoonsgegevens omgaat. Voor meer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie van Gezinshuis De Kantelaar kunnen specifiekere regelingen (zoals protocollen) gelden. A.2. “Scope” van dit privacybeleid De omvang (of “scope”) […]

Lees meer
08-12- 2017

Blog door Peer van der Helm In de nieuwe jeugdwet van 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp, dus ook de gespecialiseerde jeugdzorg naar de gemeente gegaan, evenwel met een flinke korting op het totale budget van circa 200 miljoen euro. De gedachte hierachter was dat gemeenten met hun wijkteams eerder problemen achter de voordeur […]

Lees meer
15-05- 2017

Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien. Door te werken aan een sterke […]

Lees meer